Løvetann kan brukes til å lage dekk

Forskning utført av Bridgestone Americas Tire Operations (Bridgestone America) viser lovende resultater som tyder på at russisk Løvetann kan være en fornybar kilde til dekkgummi.
Russisk Løvetann (botanisk navn: Taraxacum Kok-saghyz, eller TKS) er en annen art enn den mer vanlige varianten som ofte finnes i Norge og andre områder i vesten(botanisk navn: Taraxacum officinale).


Bridgestone America er en av flere samarbeidspartnere som deltar i det russiske Løvetann-Prosjektet.
Prosjektet ledes av PENRA (Program for Excellence in Natural Rubber Alternative) på Ohio State Univesitetets Ohio Agricultural Research and Development Center.
"Det finnes mer enn 1200 planter som teoretisk kan brukes som naturlig gummikilde, men å finne en plante som kan gi mengde og kvalitetsgummi for å møte kravene fra dekkmarkedet er en utfordring, "sier Dr. Hiroshi Mouri, President, Bridgestone Americas.

"Bridgestone vier store ressurser på å finne bærekraftige alternativer til naturlig gummi, og vi er spent på om
russisk løvetann kan gjøre vår produksjon mer bærekraftig."

Bridgestone vil fortsette å teste russisk løvetann ved sine tekniske laboratorier i Akron og Tokyo i sommer, med påfølgende storskala-testing i 2014.

Denne nyheten kommer på hælen av et annet annonsert prosjekt; forskning på å utvinne naturlig gummi fra Guayule, en busk fra sørvest-USA og nord-Mexico. Russisk løvetann og Guayule har nesten identiske egenskaper som naturlig gummi fra Hevea-treet, som brukes i dag.

Gjennom forskningsprosjekter, og utvikling jobber Bridgestone med å utvikle dekk som er 100% bærekraftige (fornybare og resirkulerbare ressurser).

Du kan lære mer om Bridgestones miljøarbeid, besøk:
http://www.bridgestone.com/responsibilities/environment/

Hvis du vil vite mer om PENRAs russiske Løvetann-prosjektet, besøk
http://www.oardc.osu.edu/penra/

Løvetann kan brukes til å lage dekk

 

Løvetann kan brukes til å lage dekk