Nettsted om dekksikkerhet

Bridgestones nettsted som fremhever dekksikkerhet.

Tony Jardine, anerkjent ekspert på motorsport fra Storbritannia er involvert i korte videoklipp. Videoene viser tre grunnpilarer i dekksikkerhet: lufttrykk, mønsterdybde og skader / uregelmessig slitasje. Nettstedet er det nyeste tilskuddet til Bridgestones pågående kampanje for å dekksikkerhet, som også har hatt over 50 000 årlige dekksjekker over hele Europa.

De fleste bilister vet ikke hvor viktig dekkvedlikehold er for sikkerheten. Resultatet av 50 000 gratis dekksjekker gjort av Bridgestone i fjor, viser at 8 av 10 sjåfører kjører med lavt dekktrykk, 1 av 6 kjører med slitte dekk under lovlig nivå og 1 av 11 kjører med både slitte dekk og lavt dekktrykk. Bridgestones nye nettsted viser hvordan sikkerheten settes til side med disse svakhetene i vedlikeholdet.

Slitte eller dekk med for lavt lufttrykk kan svekke kjøreegenskaper og gir lenger bremselengde på vått føre. Dekk med lavt lufttrykk gir høyere drivstofforbruk og kortere levetid, med kostnader både for bilist og miljøet. Bridgestone videoer med ekspert Tony Jardine viser besøkende hva som kan skje når dekkene ikke er skikkelig vedlikeholdt, men også hvor lett det er å ta vare på dem.

På Bridgestones nye hjemmeside kan du be om en gratis lufttrykk og mønsterdybdemåler. Du kan også laste ned brosjyren om dekksikkerhet og en forklaring på hvordan du leser informasjonen på dekkets sidevegg. Du kan også lære hvordan Bridgestone jobber for å redusere trafikken langs veiene i Europa, i tråd med den europeiske Road Safety Charter.

For mer informasjon, besøk www.TyreSafety.eu

Bridgestone Lanserer Nettsted om dekkksikkerhet