Utvikling av ladende dekk

Bridgestone skal utvikle trådløse ladesystemer for hjulmotorer som er montert på elbiler, for å spare batteri og utslipp av C02.

Fujimoto Laboratoriet ved University of Tokyo, NSK Ltd, og Bridgestone har utvidet et felles forsknings- og utviklingsprogram for Japan Science and Technology Agency (JST). NSK og Bridgestone har deltatt i prosjektet siden i fjor. Utvidelsen innebærer en ny avtale om patenter som følge av prosjektet, og en forpliktelse til å utvikle trådløse ladesystemer for hjulmotorer som er montert på elektriske kjøretøy (EVS).

Prosjektet tar sikte på å skape teknologier basert på nye ideer og vitenskapelige gjennombrudd, for å bidra til et mer bærekraftig samfunn med lavere CO2-utslipp. Foreløpig går prosjektet fra 2018- 2022 under JSTs forskningsteam for å realisere samfunnets krav om lavere utslipp.

Av Japans totale CO2-utslipp, kommer 15% fra biler. Bilprodusenter over hele verden har nå fokus på utvikling av elbiler, og i Europa forventes det nå en ny forskrift om CO2-utslipp fra biler. Gitt disse trendene og økende etterspørsel etter elektriske biler, vil det i fremtiden sannsynligvis bli mangel på batterier. JST-Prosjektet vil utvikle nye teknologier som vil sikre tilstrekkelig rekkevidde for elbiler, ved å installere motorer i hjulene som er i stand til å motta elektrisk kraft direkte fra veien når du kjører eller stopper. Hvis dette blir realisert, løser det fremtidens batterimangel og samtidig bidrar til redusert vekt på elbiler.

Universitetet i Tokyo har hovedansvaret for prosjektet, både forskning og utvikling av grunnleggende teknologier. NSK vil finne nye løsninger for bedre integrering og teknologi, basert på tidligere hjulmotorer. De vil også undersøke mulige løsninger for infrastruktur når det gjelder trådløs lading. Bridgestone vil lede dekkutviklingsprosessen for effektiv tilførsel av strøm til hjulmotorene via dekkene.

Tidsplanen for dette prosjektet omfatter utforming, prototyping, og verifikasjon av hjulmotorer og til slutt produksjon av kjøretøy som er utstyrt med hjulmotorer. Innen 2022 har prosjektet som mål å kunne teste dette systemet i biler som er utstyrt med nyutviklede dekk. Veldig mange organisasjoner og bedrifter er involvert i prosjektet, og laget vil fortsette utviklingen, rettet mot en overgang til sluttfasen i 2025.

Universitetet i Tokyo, NSK, og Bridgestone har blitt enige om å la patentrettighetene knyttet til prosjektet være åpne. Det vil selvfølgelig finnes et rammeverk for beskyttede teknologier, men godkjente bedrifter og organisasjoner kan bruke disse gratis. Gjennom dette prosjektet, vil The University of Tokyo, NSK og Bridgestone bidra til et mer bærekraftig samfunn i bilbransjen.

ladende dekk